Wikia


Staphylinus caesareus

Het is een grotere soort tot 25 millimeter met een kenmerkend uiterlijk; het achterlijf, borststuk en de kop zijn zwart met enkele lichtere vlekjes, de korte vleugels, tasters en de poten zijn rood tot roodbruin. Het lichaam is zoals alle kortschildkevers sterk langwerpig en de kleine, gele vlekjes op het achterlijf zijn fijne haartjes.