Wikia


Lymnaea stagnalis

Deze slak is met een huisje van maximaal 6 centimeter een van de grootste zoetwaterslakken in West-Europa, en komt ook voor in Nederland en België. De kleur is bruingrijs tot hoornachtig bruin, het huisje is kegelvormig. Het huis heeft 4 of vijf windingen waarvan de laatste snel breder wordt en de wanddikte hangt enigszins af van de waterkwaliteit.