Wikia


Cornu aspersum

De breedte van het huisje wordt meestal niet groter dan 28-35 millimeter echter exemplaren van 45 millimeter komen soms voor. Het huisje heeft vier tot vijf windingen, is bruin tot donkerbruin en heeft een zeer grillige tekening van lichtere en donkere spiraalsgebonden dwarsbanden. Deze banden bestaan vaak uit lichtere en donkere vlekjes, maar er zijn ook exemplaren waarbij de tekening nauwelijks te zien is. Huisjes kunnen sterk verweerd zijn waardoor er weinig van de tekening overblijft.